artykuł nr 1

PROJEKT - Uchwała Nr /2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia grudnia 2016 r. w sprawie oddania w bezpłatne użyczenie na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Czerników Opatowski nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 181 położonej w Czernikowie Opatowskim

Załączniki:
Projekt uchwały359 KB