artykuł nr 1

PROJEKT - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2016-2035