artykuł nr 1

Uchwała Nr 117/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 września 2018 roku