artykuł nr 1

Obwieszczenie RDOŚ w Kielcach o wydaniu Decyzji WOO-I.420.44.2019.MK.12 dla przedsięwzięcia p.n. "Przebudowa drogi gminnej przez wieś Marcinkowice".

Załączniki:
Obwieszczenie318 KB