artykuł nr 1

Informacje z mienia komunalnego wg. stanu na 31.12.2020