artykuł nr 1

Uchwała Nr 29/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 lutego 2020 roku

Załączniki:
Uchwała Nr 29/2020355 KB