artykuł nr 1

Wyniki głosowania nad projektem uchwały