artykuł nr 1

INFORMACJA

INFORMACJA

  Rada Miejska w Opatowie informuje mieszkańców Miasta i Gminy Opatów, że w dniu 13 grudnia 2021 roku ( tj. poniedziałek ) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad  sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie:

a) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.

 7. Zamknięcie obrad sesji.

 

Ze względu na trwającą pandemią koronawirusa, sesja Rady odbędzie się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Opatowie

 /- / Beata Górecka