artykuł nr 1

Informacja - o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Opatów - o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 rok