artykuł nr 1

Uchwała Nr 56/2023 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2022 roku