artykuł nr 1

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Opatów o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I kwartał 2022 roku

Załączniki:
Informacja225 KB