artykuł nr 1

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Opatów o przebiegu wykonania budżetu Gminy za II kwartał 2022 roku