artykuł nr 1

Wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2022  roku.

Podstawa prawna:

Art. 37 ust. 1 pkt 2   lit. f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2022.,poz.1634)

 

L .p

Imię i nazwisko/nazwa podatnika

Tytuł zaległości podatkowej

 i podatku

Rodzaj udzielonej ulgi podatkowej

Przyczyny udzielenia ulgi

Kwota umorzenia,

odroczenia,

rozłożenia na raty

Pomoc publiczna

1.

Chaja Krzysztof

podatek od nieruchomości

 

umorzenie  zaległości podatkowej wraz z odsetkami

ważny interes publiczny

719,00

 

-

 

2.

Andzel Piotr

podatek od środków transportowych

odroczenie  zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami

ważny interes podatnika

31.279,45

 

pomoc de minimis

 

 

3.

Turska Aneta

podatek od środków transportowych

umorzenie  zaległości podatkowej

ważny interes podatnika

872,00

-

4.

Turska Aneta

podatek od środków transportowych

odroczenie  zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami

ważny interes podatnika

 

3.654,36

 

-

5.

Stowarzyszenie

,, Bartosz’’

podatek od nieruchomości

odroczenie terminu płatności

podatku

ważny interes podatnika

 

3.143,00

 

pomoc de minimis

 

6.

Stowarzyszenie

,, Bartosz’’

podatek  od nieruchomości

umorzenie zaległości podatkowej w raz z odsetkami

ważny interes podatnika

3.143,00

103,00

pomoc de minimis

 

7.

Dylewski Leszek

 podatek rolny, podatek nieruchomości

odroczenie terminu płatności  zaległości podatkowej i podatku

ważny interes podatnika

872,59

 

pomoc de minimis

w rolnictwie

8.

Skwarliński  Paweł

 podatek od nieruchomości, podatek rolny

umorzenie zaległości podatkowej

ważny interes podatnika

515,00

pomoc de minimis

w rolnictwie

 

9.

Kłosińska Barbara

podatek rolny, podatek od nieruchomości

rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami

ważny interes podatnika

 

1.007,53

 

pomoc de minimis

 w rolnictwie

10.

Kasiński Marek

podatek rolny, podatek od nieruchomości

umorzenie  zaległości podatkowej

ważny interes podatnika

 

780,00

 

pomoc de minimis

 w rolnictwie

11.

Schab Rafał

podatek rolny, podatek od nieruchomości

umorzenie zaległości podatkowej w raz z odsetkami

ważny interes podatnika

1.717,00

pomoc de minimis w rolnictwie

12.

Strzyż Monika

i Zygmunt

podatek rolny, podatek od nieruchomości

umorzenie zaległości podatkowej

ważny interes podatnika

627,00

pomoc de minimis w rolnictwie

13

Łata Elżbieta

podatek rolny, podatek od nieruchomości

rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami

ważny interes podatnika

5.408,94

pomoc de minimis w rolnictwie

14.

Malczyk Piotr

podatek rolny, podatek od nieruchomości

rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami

ważny interes podatnika

2.456,00

pomoc de minimis w rolnictwie

15.

Placha  Ewa

i Jarosław 

podatek rolny, podatek od nieruchomości

umorzenie zaległości podatkowej

ważny interes podatnika

1.071,00

pomoc de minimis w rolnictwie

 Sporządziła  : insp. ds. wymiaru zobowiązań podatkowych  T.  Rysiak  

Opatów dnia 10.05.2023
Burmistrz Miasta i  Gminy  

Grzegorz Gajewski