artykuł nr 1

W dniu 9 grudnia 2022 roku

  1. W dniu 09 grudnia 2022 roku ( tj. piątek ) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

  1. Kontrola wydatków poniesionych na promocję Gminy Opatów w 2021 roku.

2. Sprawy różne