artykuł nr 1

W dniu 22 grudnia 2022 roku

W dniu 22 grudnia 2022 roku ( tj. czwartek ) o godz. 09.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Lipnik zadania w zakresie  organizacji gminnych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych obejmujących swoim zasięgiem obszar Gminy Lipnik, Gminy Opatów i Gminy Klimontów,

b) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Lipnik zadania w zakresie organizacji gminnych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych obejmującej swoim zasięgiem obszar Gminy Lipnik i Gminy Opatów,

c) wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania  opłat w 2023 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatów,

d) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie.

3. Sprawy różne.