artykuł nr 1

W dniu 10 maja 2022 roku

W dniu 10 maja 2022 roku ( tj. wtorek ) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
  i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opatów na 2022 r. i w Wieloletniej  

Prognozie  Finansowej  Gminy  Opatów  na  lata  2022 – 2035.

2. Sprawy różne