artykuł nr 1

Uchwała Nr 154/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 grudnia 2022 roku