artykuł nr 1

W dniu 19 kwietnia 2023 roku

W dniu 19 kwietnia 2023 roku (tj. środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie Gminy Opatów na 2023 rok,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Opatów na lata 2023 – 2035,
  3. zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Opatowie,
  4. współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej,

   2. Sprawy różne.