artykuł nr 1

W dniu 19 czerwca 2023 roku

W dniu 19 czerwca 2023 roku (tj. poniedziałek) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie.

Tematyka posiedzenia:

 1. Zapoznanie członków komisji ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatów za 2022 rok.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 1. zmian w budżecie Gminy Opatów na 2023 rok,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2023 – 2035,
 3. zaciągnięcia kredytu,
 4. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatów za 2022 rok,
 5. udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok,
 6. udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów wotum zaufania,
 7. zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Lipowej,
 8. zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Rosochach,
 9. zawarcia kolejnej umowy najmu garażu – Projekt I,
 1. zawarcia kolejnej umowy najmu garażu – Projekt II,
 1. Sprawy różne.