artykuł nr 1

W dniu 20 grudnia 2023 roku

W dniu 20 grudnia 2023 roku ( tj. środa ) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie.

Tematyka posiedzenia:

  1. Przedstawienie projektu budżetu na 2024 rok.
  2. Przedstawienie autopoprawek do projektu budżetu na 2024 rok.
  3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2024 – 2035.
  4. Sprawy różne.