artykuł nr 1

W dniu 20 grudnia 2023 roku

W dniu 20 grudnia 2023 roku (tj. środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematyka posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

  1. zmian w budżecie Gminy Opatów na 2023 rok,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2023 – 2035,
  1. Przedstawienie projektu budżetu na 2024 rok.
  2. Przedstawienie autopoprawek do projektu budżetu na 2024 rok.
  3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2024 – 2035.
  4. Sprawy różne.