artykuł nr 1

Uchwała Nr 30/2024 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 stycznia 2024 roku