główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 546335-N-2020 z dnia 2020-06-02 r. Gmina Opatów: Budowa boiska wielofunkcyjnego, remont boiska piłkarskiego i remont hali sportowej w Opatowie -Budowa boiska i obiektów infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Opatowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 545349-N-2020 z dnia 2020-05-29 r. Gmina Opatów: Przebudowa drogi gminnej nr 358095T- ul. Zwierzdowskiego w Opatowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 545280-N-2020 z dnia 2020-05-29 r. Gmina Opatów: Remont dróg gminnych w Opatowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 539965-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. Gmina Opatów: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Opatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 533354-N-2020 z dnia 2020-04-22 r. Gmina Opatów: Budowa boiska wielofunkcyjnego, remont boiska piłkarskiego i remont hali sportowej w Opatowie. Wymiana podłogi Sali Sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Opatowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane