główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 589561-N-2020 z dnia 2020-09-25 r. Gmina Opatów: Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie ul. Kościuszki. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 587917-N-2020 z dnia 2020-09-22 r. Gmina Opatów: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Opatów w sezonie zimowym 2020/2021 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 575103-N-2020 z dnia 2020-08-17 r. Gmina Opatów: Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacice gm. Opatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 562434-N-2020 z dnia 2020-07-15 r. Gmina Opatów: Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 560139-N-2020 z dnia 2020-07-09 r. Gmina Opatów: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane