główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 562434-N-2020 z dnia 2020-07-15 r. Gmina Opatów: Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 560139-N-2020 z dnia 2020-07-09 r. Gmina Opatów: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 557900-N-2020 z dnia 2020-07-03 r. Gmina Opatów: Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 555772-N-2020 z dnia 2020-06-29 r. Gmina Opatów: Dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. Świętokrzyskie w roku szkolnym 2020/2021 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 546335-N-2020 z dnia 2020-06-02 r. Gmina Opatów: Budowa boiska wielofunkcyjnego, remont boiska piłkarskiego i remont hali sportowej w Opatowie -Budowa boiska i obiektów infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Opatowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane