główna zawartość
artykuł nr 1

Petycja stop zagrożeniu zdrowia i życia

artykuł nr 2

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

artykuł nr 3

II - Petycja Odrębna - procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10)

artykuł nr 4

"Oficjalny Wniosek na mocy art.61 i 63 Konstytucji RP w związku z art.241 KPA " z dnia 09.11.2018r. do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Dostępne podkategorie:
Informacja zbiorcza o petycjach