główna zawartość
artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 278/2008

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 277/2008

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2009 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym /wypoczynek i zajęcia sportowo-rekreacyjne w okresie ferii zimowych 2009 i prowadzenie świetlic opiekuńczo wychowawczych

artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 276/2008

w sprawie użyczenia kotłowni położonej w Opatowie przy ul. Sienkiewicza.

artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 275/2008

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Opatowie przy ul. 1 Maja.

artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 274/2008

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Opatowie przy ul. 1 Maja.