główna zawartość
artykuł nr 11

Uchwała Nr 122/2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

artykuł nr 12

Projekt uchwały

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2015 - 2029

artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 679/2014

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Opatów na 2015 rok

artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 650/2014

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Opatów na 2015 rok