główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdania budżetowe za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

Załączniki:
Rb-Z MB
Rb-N MB
Rb-NDS 956 KB
Rb-27S MB
Rb-28S 10 MB
artykuł nr 2

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU

artykuł nr 3

Sprawozdania budżetowe za okres 01.01.2019 - 30.09.2019

Załączniki:
Rb-27S MB
Rb-28S 10 MB
Rb-NDS MB
Rb-Z MB
Rb-N MB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 111/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 września 2019 roku

artykuł nr 5

INFORMACJA

- o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Opatów - o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku