główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XVI/135/2019

w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Opatowie

artykuł nr 2

Uchwała Nr XVI/134/2019

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 202/3, położonej w Opatowie

artykuł nr 3

Uchwała Nr XVI/133/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2019-2035

artykuł nr 4

Uchwała Nr XVI/132/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok

artykuł nr 5

Uchwała Nr XVI/131/2019

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2020 - 2023 roku.