główna zawartość
artykuł nr 1

Projekty uchwał

Sesja Rady Miejskiej w Opatowie - 29-10-2020r.

artykuł nr 2

Projekty uchwał

Sesja Rady Miejskiej w Opatowie - 25-09-2020r.

artykuł nr 3

Projekty uchwał

Sesja Rady Miejskiej w Opatowie - 24-07-2020r.

artykuł nr 4

Projekt - Uchwała Nr /2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia ....... czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 804/61 położonej w Opatowie.

Załączniki:
Projekt uchwały 737 KB
artykuł nr 5

Projekt - Uchwała Nr /2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia ....... czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 237 położonej w Opatowie.

Załączniki:
Projekt uchwały 438 KB