artykuł nr 1

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

Załączniki:
K O M U N I K A T - Miejska Komisja Wyborcza w Opatowie informuje, że w dniu 15 listopada 2014 roku (tj. sobota) w godz. 1200 - 1400 będzie pełniła dyżur w swojej siedzibie tj. w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie115 KB
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Opatowie253 KB
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta i Gminy Opatów180 KB
Ogłoszenie - spis wyborców Miasta i Gminy Opatów udostępniony będzie na pisemny wniosek125 KB
Uchwała Nr 8/2014 MKW w Opatowie w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych na terenie Miasta i Gminy Opatów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.MB
Zarządzenie Nr 669/2014 w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych 823 KB
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatowie o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Opatowie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku125 KB
K O M U N I K A T Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatowie o trybie publicznego losowania, które odbędzie się w dniu 23 października 2014 roku193 KB
K O M U N I K A T - zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie Miasta i Gminy Opatów 187 KB
Zarządzenie Nr 659/2014 w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych167 KB
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez Burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku170 KB
Raport Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych269 KB
Terminy dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Opatowie i kandydatów na Burmistrza Miasta i Gminy Opatów202 KB
Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Opatowie131 KB
Informacja o miejscach na obszarze Miasta i Gminy Opatów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych związanych z wyborami do Rady Miejskiej w Opatowie171 KB
Podział Miasta i Gminy Opatów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym145 KB
Kalendarz wyborczy767 KB