artykuł nr 1

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Załączniki:
Zarządzenie Nr 184/2015 sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 468 KB
Zarządzenie Nr 179/2015 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisaji wyborczych 798 KB
Zarządzenie Nr 178/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 658 KB
Zarządzenie Nr 177/2015 w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zrządzonych na dzień 25 października 2015 roku. MB
Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców86 KB
Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców122 KB
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondecyjnego 192 KB
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i senatu RP211 KB
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP249 KB
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 paździenika 2015 r.51 KB
Protokół z publicznego losowania OKWMB
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW z dnia 21 września 2015 roku - podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych236 KB
Informacja o ustaleniu składu osobowego obwodowych komisji wyborczych Nr: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 260 KB
Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w Mieście i Gminie Opatów, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.196 KB
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW z dnia 21 września 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku236 KB
Zarządzenie Nr 145/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku 387 KB
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej PolskiejMB