artykuł nr 6

Sparwozdania finansowe za 2020 r.

Załączniki:
Sprawozdania finansoweMB
artykuł nr 7

Sprawozdanie z działalności i wykorzystania środków budżetowych za 2020r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowie.

Załączniki:
sprawozdanie754 KB
artykuł nr 8

Sprawozdanie z realizacji Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Opatów na lata 2016 - 2021 za 2020 rok

Załączniki:
sprawozdanie568 KB
artykuł nr 9

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Opatów na lata 2018-2022 za 2020 rok

Załączniki:
Sprawozdanie313 KB
artykuł nr 10

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2020 rok w Gminie Opatów