artykuł nr 1

Uchwała Nr XXII/194/2016 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Opatów na lata 2016-2022.

Załączniki:
strategia25 MB