artykuł nr 11

Przyznanie jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka.

Załączniki:
jednorazowa zapomoga (*.doc)36 KB
artykuł nr 12

Fundusz alimentacyjny

artykuł nr 13

Druki do pobrania - dodatki mieszkaniowe.

artykuł nr 14

Pomoc w postaci pracy socjalnej.

Załączniki:
praca socjalna (*.rtf)4 KB
artykuł nr 15

Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Załączniki:
składk zdrowotna (*.rtf)36 KB