artykuł nr 16

UCHWAŁA NR XLVI/338/2006

w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Opatów na lata 2007 - 2015

UCHWAŁA NR XLVI/338/2006

artykuł nr 17

UCHWAŁA NR XLVI/337/2006

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających Gminie Opatów i jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa.
artykuł nr 18

UCHWAŁA NR XLVI/336/2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2006 rok.
artykuł nr 19

UCHWAŁA NR XLVI/335/2006

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opatów.
artykuł nr 20

UCHWAŁA NR XLIV/326/2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2006 rok.