artykuł nr 11

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O...

artykuł nr 12

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

artykuł nr 13

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Załączniki:
Uchwała Nr 100/2010240 KB
artykuł nr 14

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Załączniki:
Uchwała Nr 99/2010696 KB
artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 531/2010

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Opatów na 2011 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2011 - 2024