artykuł nr 16

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O...

artykuł nr 17

Uchwała Nr 108/2013 Regionalnej Izby...

w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opatów na lata 2014 - 2028
artykuł nr 18

Uchwała Nr 107/2013 Regionalnej Izby...

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Opatów na 2014 rok
artykuł nr 19

Uchwała Nr 106/2013 Regionalnej Izby...

w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Opatów na 2014 rok
artykuł nr 20

Zarządzenie Nr 439/2013