artykuł nr 6

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU

obrazek
artykuł nr 7

Uchwała Nr 98/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

artykuł nr 8

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O...

artykuł nr 9

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

obrazek
artykuł nr 10

Uchwała Nr 123/2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach