artykuł nr 61

ProjektUchwała Nr . /./ 2016Rady Miejskiej w Opatowiez dnia ? kwietnia 2016 rokuw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie za rok 2015.

Załączniki:
Projekt29 KB
artykuł nr 62

ProjektUchwała Nr . /./ 2016Rady Miejskiej w Opatowiez dnia .. kwietnia 2016 rokuw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie za rok 2015.

Załączniki:
Projekt11 KB
artykuł nr 63

PROJEKTUCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIEz dnia 2016 rokuw sprawie przystąpienia do sporządzenia "Programu Rewitalizacji Gminy Opatów na lata 2016-2023"

Załączniki:
PROJEKT14 KB
artykuł nr 64

ProjektUchwała Nr ......../2016Rady Miejskiej w Opatowiez dnia .......kwietnia 2016 r.w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej położonej w Podolu

Załączniki:
Projekt36 KB
artykuł nr 65

ProjektUchwała Nr / / 2016Rady Miejskiej w Opatowiez dnia . kwietnia 2016 rokuw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie za rok 2015.

Załączniki:
Projekt29 KB