artykuł nr 16

Projekt - Uchwała Nr ... /2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia ? listopada 2016 rokuw sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opatów na 2017 rok"

Załączniki:
Projekt368 KB
artykuł nr 17

Projekt - Uchwała Nr /2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia listopada 2016 r. w sprawie zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opatów

Załączniki:
Projekt - Uchwały540 KB
artykuł nr 18

PROJEKT -Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok.

artykuł nr 19

PROJEKT -Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 października 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2016?2035

Załączniki:
Uchwała34 KB
Załącznik Nr 364 KB
Załącznik Nr 230 KB
Załącznik Nr 1190 KB
artykuł nr 20

PROJEKT -Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Jałowęsach

Załączniki:
Uchwała22 KB