artykuł nr 1

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA IV KWARTAŁ 2017 ROKU

artykuł nr 2

Uchwała Nr 61/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2018 roku

artykuł nr 3

INFORMACJA

- o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Opatów - o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2017 rok
artykuł nr 4

Korekty sprawozdań budżetowych za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

Załączniki:
Rb-NDSMB
Rb-27SMB
Rb-28SMB
Rb-NMB
artykuł nr 5

Sprawozdania budżetowe za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

Załączniki:
Rb-ZMB
Rb-NDSMB
Rb-NMB
Rb-28SMB
Rb-27SMB