artykuł nr 21

Projekt uchwały budżetowej Gminy Opatów na 2020 rok

artykuł nr 22

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opatów na lata 2020 - 2035