artykuł nr 1

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

artykuł nr 2

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych niezabudowanych

artykuł nr 3

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

artykuł nr 4

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych niezabudowanych

artykuł nr 5

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej