artykuł nr 1

Projekty uchwał

Sesja Rady Miejskiej w Opatowie - 13.08.2021r.
artykuł nr 2

Projekty uchwał

Sesja Rady Miejskiej w Opatowie - 29.07.2021r.
artykuł nr 3

Projekty uchwał

Sesja Rady Miejskiej w Opatowie - 30.06.2021r.
artykuł nr 4

Projekty uchwał

Sesja Rady Miejskiej w Opatowie - 31.05.2021r.
artykuł nr 5

Projekty uchwał

Sesja Rady Miejskiej w Opatowie - 29.04.2021r.