artykuł nr 1

Sesja Rady Miejskiej w Opatowie - 30.12.2021r.

artykuł nr 2

Projekty uchwał

artykuł nr 3

Projekty uchwał

Sesja Rady Miejskiej w Opatowie - 29.10.2021r.
artykuł nr 4

Projekty uchwał

Sesja Rady Miejskiej w Opatowie - 30.09.2021r.
artykuł nr 5

Projekty uchwał

Sesja Rady Miejskiej w Opatowie - 13.08.2021r.