artykuł nr 1

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie.

 UCHWAŁA Nr  XI/92/2015
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia 22 lipca 2015 r.
w sprawie uchwalenia Statutu
Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie

statut (*.pdf)