artykuł nr 1

Uchwała Nr LII/482/2023 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 stycznia 2023r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Opatów na lata 2023 - 2030.

Załączniki:
ProgramMB