artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XLVI/338/2006

w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Opatów na lata 2007 - 2015

UCHWAŁA NR XLVI/338/2006