artykuł nr 1

ProjektUchwała Nr ......../2016Rady Miejskiej w Opatowiez dnia .......kwietnia 2016 r.w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej położonej w Podolu

Załączniki:
Projekt36 KB