artykuł nr 1

Uchwała Nr 61/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2018 roku