artykuł nr 1

Interpelacja Radnego Rady Miejskiej w Opatowie Pana Mariusza Ryzy z dnia 22.11.2019r.